jobb-utbildning

3 Anledningar till att Använda Konstväxter på Kontoret

Innan du funderar på om det är bra att ha konstväxter på kontoret eller inte, ville du kanske ta reda på varför de är en bra idé. Konstväxter har funnit sin plats på kontorsinredning, och det av god anledning. I detta blogginlägg kommer vi att titta på tre anledningar till varför du kanske vill överväga konstväxter på ditt kontor. Utöver att de är estetiskt tilltalande, har de faktiskt också en rad positiva effekter på din hälsa, produktivitet och psykiska välbefinnande.

Stressreducering

Att ha gröna växter eller blommor på kontoret kan faktiskt ha en lugnande och avstressande effekt. Detta är särskilt relevant för de områden som har högre stressnivåer, exempelvis receptioner, kaffeområden och personalrum. Forskning har visat att växter kan sänka stressnivån och blodtrycket, vilket, på sikt, ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaro.

Luftrenare

Konstväxter och gröna växter har en förmåga att absorbera skadliga ämnen från luften inomhus, vilket skapar en renare, friskare och mer hälsosam miljö. Till exempel är Areca-palmen känd för att ta bort ämnen som formaldehyd, bensen och trikloretylen från luften. Luftkvaliteten inne på kontoret är en faktor som kan påverka dina anställdas hälsa, särskilt om de tillbringar större delen av dagen inomhus. Därför är konstväxter ett bra sätt att förbättra luftkvaliteten och därmed göra det lättare att andas.

Skapar en positiv miljö

Konstväxter och gröna växter har positiva psykologiska effekter på både chefer och deras anställda. De kan skapa en avslappnad men professionell miljö. En kontorsplats som har gröna och blommande växter antas vara mer vänlig, välkomnande och stödjande för de som arbetar där. Konstväxter kan även ha en positiv effekt på ditt företags image, genom att förmedla en miljövänlig image.

Så här har vi pratat om tre anledningar till varför konstväxter kan vara en välbehövlig tillgång på kontoret: De kan hjälpa till att reducera stressen, skapa en renare och hälsosammare miljö och förbättra den psykologiska miljön. Att ha konstväxter på ditt arbetsplats kan alltså ha en rad positiva effekter på både chefer och anställda. Det är dags att ta tag i det där kontors-gröna!

Trendande artiklar

Dela den här artikeln